Strona gwna Muzeum Mapa Sopotu Galeria Galeria

porządkuj wg. daty dodania fotografii
porządkuj alfabetycznie

1 2 A B C D E G H J K L M N O P R S T U W Z

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | następna >>


ul. 1 Maja

data dodania fotografii 2008-11-25

Skrzyżowanie obecnej Al. Niepodległości i ul. 1 Maja, widok na Al. Niepodległości w kierunku Gdańska, zdjęcie z ok. 1904 r. (BG PAN)


ul. 1 Maja

powiększ 1x

data dodania fotografii 2011-05-16

Widok na ul. Podgórną, widoczny budynek Gimnazjum Realnego, Remizy Strażackiej oraz po prawej stronie budynek Sądu Rejonowego, zdjęcie z ok. 1910 r. (KC, Klara Gonschorowski)


ul. 1 Maja

powiększ 1x

data dodania fotografii 2011-08-28

Widok ogólny w stronę morza, na pierwszym planie ul. 1 Maja, Gimnazjum Realne, budynek straży pożarnej oraz sądu, zdjęcie ok. 1910 r. (KC)


ul. 23 Marca

powiększ 1x

data dodania fotografii 2017-05-03

Obecna ul. 23 Marca oraz Armii Krajowej widoczna z Piaskowej Góry, fotografia z 1881 r. (MHMG, R.Th.Kuhn)


ul. 23 Marca

powiększ 1x

data dodania fotografii 2011-08-04

Dolina Gołębiewska, zwana dawniej także Cesarską oraz droga w kierunku Wielkiej Gwiazdy, zdjęcie z ok. 1890 r. (KC, Altman)


ul. 23 Marca

powiększ 1x

data dodania fotografii 2005-12-21

Restauracja Wielka Gwiazda znajdująca się na skrzyżowaniu dróg leśnych u przedłużenia obecnej ul. 23 Marca, restauracja obecnie nie istnieje, zdjęcie z 1898 r. (TPS)


ul. 23 Marca

powiększ 1x

data dodania fotografii 2006-03-17

Obecna ul. 23 Marca biegnąca w Dolinie Gołębiewskiej, widoczne Królewskie Wzgórze (Stiewego), oraz obecna ul. Armii Krajowej, zdjęcie z 1898 r. (TPS, Stengel & Co.)


ul. 23 Marca

powiększ 1x

data dodania fotografii 2012-07-04

Widok z Królewskiego Wzgórza na Dolinę Gołębiewską w kierunku, zdjęcie z ok. 1907 r. (KC, Dr. Trenkler)


ul. 23 Marca

data dodania fotografii 2007-07-21

Panorama miasta z góry Stiewego, u dołu dom przy ul. 23 Marca 14, zdjęcie z 1910 r. (TPS)


ul. 23 Marca

powiększ 1x

data dodania fotografii 2005-12-10

Widok na Dolinę Cesarską. Obecnie doliną przebiega ulica 23 Marca, dawniej droga Gołębiewska, zdjęcie ok. 1910 r. (TPS, Stengel & Co.)


ul. 23 Marca

powiększ 1x

data dodania fotografii 2012-04-07

Dawna ul. Gołębiewska (ul. 23 Marca), zdjęcie z ok. 1930 r. (KC)


ul. 23 Marca

powiększ 1x

data dodania fotografii 2014-07-29

Obecna ul. 23 Marca w górnej swej części, zdjęcie z ok. 1930 r. (PP, KC)


ul. 23 Marca

powiększ 1x

data dodania fotografii 2015-03-11

Ul. 23 Marca, zdjęcie z ok. 1935 r. (GK, G. Keitling, Gdańsk Wrzeszcz)


ul. Abrahama

data dodania fotografii 2007-08-13

Panorama Sopotu z poziomkowego wzgórza. Na pierwszym planie widoczna Dolina Siedlisko i obecna ul. Abrahama, zdjęcie ok. 1910 r. (TPS)


ul. Abrahama

powiększ 1x

data dodania fotografii 2009-06-08

Ul. Abrahama (dawniej Aeja Hubertusa) widziana w dolnym jej biegu w okolicy Gimnazjum Realnego, zdjęcie z 1910 r. (DS)


ul. Abrahama

powiększ 1x

data dodania fotografii 2006-10-30

Obecna ul. Abrahama w dolnym jej biegu gdzie łączy się z ul. Armii Krajowej. Widoczne Gimnazjum Realne oraz droga wspinająca się na Wzgórze Olimpijskie, zdjęcie z ok. 1912 r. (DS, Schaar & Dathe)


ul. Abrahama

data dodania fotografii 2007-08-13

Widok ze wzgórza na górną część ul. Abrahama, w tle Willa Forsthaus, zdjęcie z 1913 r. (FDG)


ul. Andersa

powiększ 1x

data dodania fotografii 2007-08-15

Widok na Dolinę Siedlisko, na pierwszym planie osiedle willowe przy obecnej ul. Andersa, zdjęcie z 1912 r. (KC)


ul. Andersa

powiększ 1x

data dodania fotografii 2020-05-22

Widok na obecną ul. Andersa, zdjęcie z ok. 1915 r. (HI, Simonsen)


Apteka pod Orłem

powiększ 1x

data dodania fotografii 2010-11-10

Kamienica przy dawnej ul. Morskiej 21 (ul. Bohaterów Monte Cassino 37), zdjęcie z ok. 1903 r. (KC, foto. John Faltin)


Apteka pod Orłem

powiększ 1x

data dodania fotografii 2016-09-13

Apteka Pod Orłem przy obecnej ul. Bohaterów Monte Cassino w marcu 1945 r. (TPS)


Apteka pod Orłem (Zdrojowa)

powiększ 1x

data dodania fotografii 2008-12-08

Zdjęcie przedstawiające dawny domek Apteki pod Orłem, a obecnie Apteki Zdrojowej, zdjęcie 1903 r. (BG PAN)


Apteka pod Orłem (Zdrojowa)

powiększ 1x

data dodania fotografii 2016-10-04

Apteka pod Orłem, a obecnie Apteka Zdrojowa, zdjęcie 1903 r. (GK)


Apteka pod Orłem (Zdrojowa)

powiększ 1x

data dodania fotografii 2007-11-24

Kamienica pod numerem 791 wzniesiona w 1903 r. przy dawnej ul. Pomorskiej 1, na parterze budynku widoczny sklep Emila Puppela, zdjęcie z 1910 r. (KC, Schaar & Dathe)


ul. Architektów

powiększ 1x

data dodania fotografii 2012-01-19

Domy przy obecnej ul. Architektów projektu Adolfa Bielefeldta, zdjęcie z 1934 r. (RU - Roman Ustarbowski)


ul. Armii Krajowej

powiększ 1x

data dodania fotografii 2011-10-01

Panorama Sopotu z Królewskiego Wzgórza. Na pierwszym planie widoczny zbieg dawnych ulic Gołębiewskiej i Królewskiej , zdjęcie z 1895 r. (KC, R. Th. Kuhn)


ul. Armii Krajowej

powiększ 1x

data dodania fotografii 2008-04-03

Fotografia przedstawiająca dolny bieg obecnej ul. Armii Krajowej (dawnej ul. Królewskiej) nieopodal skrzyżowania z ul. 23 Marca, zdjęcie z 1899 r. (US Library of Congress)


ul. Armii Krajowej

powiększ 1x

data dodania fotografii 2007-12-19

Widok z Królewskiego Wzgórza przed 1901 r., widoczny budynek sądu z więzieniem ukończony w 1893 r., zdjęcie z ok. 1900 r. (BG PAN, TPS)


ul. Armii Krajowej

powiększ 1x

data dodania fotografii 2011-08-30

Widok na Gimnazjum Realne oraz jeziorko przy dawnej ul. Królewskiej (ul. Armii Krajowej), zdjęcie z ok. 1910 r. (KC, Simonsen)


ul. Armii Krajowej

powiększ 1x

data dodania fotografii 2016-09-09

Północna część obecnej ul. Armii Krajowej, zdjęcie z ok. 1915 r. (HI, Simonsen)


ul. Armii Krajowej

powiększ 1x

data dodania fotografii 2011-08-30

Panorama Sopotu ze Wzgórza Strzeleckiego, widoczna obecna ul. Armii Krajowej oraz ul. 1 Maja, zdjęcie z ok. 1920 r. (KC)


ul. Bitwy Pod Płowcami

data dodania fotografii 2006-01-11

Okolice obecnej ul. Bitwy pod Płowcami, gdzie pierwotnie filtrowano i oczyszczano wodę pitną (Rieselfeld)


ul. Bohaterów Monte Cassino

powiększ 1x

data dodania fotografii 2016-01-01

Dawna ul. Morska i żurnaleria - omnibus konny, na pocztówce przedstawiającej Sopot w 1860 r. (KC)


ul. Bohaterów Monte Cassino

powiększ 1x

data dodania fotografii 2011-08-26

Dawna ul. Morska, widok z Morskiego wzgórza w kierunku Zatoki Gdańskiej, drzeworyt z ok. 1880 r. (KC)


ul. Bohaterów Monte Cassino

data dodania fotografii 2007-12-08

Targowisko miejskie istniejące przy Głównym Rynku i ul. Morskiej do końca XIX w., widok na dawną ul. Morską w kierunku morza, zdjęcie z 1898 r. (TPS)


ul. Bohaterów Monte Cassino

powiększ 1x

data dodania fotografii 2007-10-05

Dawna ulica Morska (ul. Bohaterów Monte Casino) na początku XX w., zdjęcie ok 1900 r. (BG PAN, Bertha Aben)


ul. Bohaterów Monte Cassino

powiększ 1x

data dodania fotografii 2011-05-14

Dolna część dawnej ul. Morskiej (Bohaterów Monte Cassino), zdjęcie z ok. 1900 r. (KC, Reinicke & Rubin)


ul. Bohaterów Monte Cassino

powiększ 1x

data dodania fotografii 2011-11-05

Dolny odcinek dawnej ul. Morskiej z widocznym Hotelem Werminghoff, zdjęcie z ok. 1900 r. (KC, H. Oppel)


ul. Bohaterów Monte Cassino

powiększ 1x

data dodania fotografii 2016-02-14

Dolna część dawnej ul. Morskiej, zdjęcie z ok. 1900 r. (KC, Dr Trenkler)


ul. Bohaterów Monte Cassino

data dodania fotografii 2016-02-14

Dolna część dawnej ul. Morskiej, zdjęcie z ok. 1900 r. (KC, Dr Trenkler)


ul. Bohaterów Monte Cassino

powiększ 1x

data dodania fotografii 2015-07-26

Dawna ul. Morska, zdjęcie z ok. 1900 r. (GK, Reinicke & Rubin)


ul. Bohaterów Monte Cassino

powiększ 1x

data dodania fotografii 2005-12-10

Górna część dawnej ul. Morskiej, widok w kierunku zatoki na przejazd kolejowy oraz zabudowania dawnego głównego rynku, zdjęcie 1904 r. (DS, Dr. Trenkler Co.)


ul. Bohaterów Monte Cassino

powiększ 1x

data dodania fotografii 2010-12-06

Dolna część obecnej ul. Bohaterów Monte Cassino (ul. Morska), zdjęcie z ok. 1904 r. (DS, Klara Gonschorowski)


ul. Bohaterów Monte Cassino

powiększ 1x

data dodania fotografii 2010-12-06

Dolna część obecnej ul. Bohaterów Monte Cassino, (ul. Morska), po lewej stronie widoczny budynek Hotelu Werminghoff, zdjęcie z ok. 1904 r. (DS, Dr. Trenkler Co.)


ul. Bohaterów Monte Cassino

powiększ 1x

data dodania fotografii 2006-03-17

Dolna część obecnej ul. Bohaterów Monte Cassino, zdjęcie ok. 1904 r. (KC, Dr. Trenkler Co.)


ul. Bohaterów Monte Cassino

powiększ 1x

data dodania fotografii 2010-03-28

Ul. Bohaterów Monte Cassino (ul. Morska) widziana ze skrzyżowania z ul. Południową i ul. Północną, zdjęcie z ok. 1910 r. (TPS)


ul. Bohaterów Monte Cassino

data dodania fotografii 2005-12-11

Obecna ul. Bohaterów Monte Cassino w latach przedwojennych, widok na zabudowania dolnej części ulicy, zdjęcie z ok. 1920 r. (TPS)


ul. Bohaterów Monte Cassino

data dodania fotografii 2009-04-05

Dolna część ulicy Monte Cassino w miejscu przecięcia z obecną z ul. Królowej Jadwigi. WIdoczny Hotel Metropol oraz Kawiarnia Cafe Hauseisen, zdjęcie ok. 1920 r. (TPS)


ul. Bohaterów Monte Cassino

powiększ 1x

data dodania fotografii 2011-05-25

Dolny odcinek obecnej ul. Bohaterów Monte Cassino w czasie parady karnawałowej, zdjęcie z ok. 1920 r. (TPS)


ul. Bohaterów Monte Cassino

powiększ 1x

data dodania fotografii 2011-05-20

Dolna część obecnej ul. Bohaterów Monte Cassino, powyżej skrzyżowania z ul. Haffnera, zdjęcie z ok. 1920 r. (KC)


ul. Bohaterów Monte Cassino

powiększ 1x

data dodania fotografii 2010-04-06

Dolna część obecnej ul. Bohaterów Monte Cassino, zdjęcie z ok. 1920 r.


ul. Bohaterów Monte Cassino

powiększ 1x

data dodania fotografii 2012-07-08

Dawna ul. Morska na zdjęciu z 1927 r. (KC)


ul. Bohaterów Monte Cassino

powiększ 1x

data dodania fotografii 2012-07-30

Górny odcinek dawnej ul. Morskiej na zdjęciu z 1927 r. (KC)


ul. Bohaterów Monte Cassino

powiększ 1x

data dodania fotografii 2005-12-09

Ulica Bohaterów Monte Cassino po prawej budynek obecnego teatru i kina Polonia, zdjęcie z 1940 r. (BG PAN)


Browar Górski Zameczek

data dodania fotografii 2006-10-05

Widok z Królewskiego Wzgórza, w dolnej części widoczna polana na której będą się znajdowały budynki Browaru, zdjęcie z 1897 r. (TPS)


Browar Górski Zameczek

data dodania fotografii 2006-11-15

Widok na Królewskie Wzgórze od strony obecnej ul. Obrońców Westerplatte. Na pierwszym planie Willa Kafemanna, w tle Browar Górski Zameczek, zdjęcie z ok. 1900 r. (TPS)


Browar Górski Zameczek

powiększ 1x

data dodania fotografii 2006-11-15

Widok na wzgórze Królewskie i Wzgórze Stróża. Na pierwszym planie widoczna Willa Rentiera Wegenera, w tle Browar Górski Zameczek, zdjęcie z ok. 1900 r. (TPS)


Browar Górski Zameczek

powiększ 1x

data dodania fotografii 2009-04-21

Kompleks budynków wraz z halą główną i kominem Browaru Górski Zameczek widoczny na papierze firmowym Browaru, litografia z 1915 r. (JT)


Budynek Towarzystwa Strzeleckiego

data dodania fotografii 2009-02-08

Budynek Towarzystwa Strzeleckiego wzniesiony w 1900 r., zdjęcie z ok. 1913 r. (TPS, Julius Simonsen)


Cegielnia

powiększ 1x

data dodania fotografii 2006-04-22

Komin i hala główna cegielni widoczna ze Strzeleckiego Wzgórza zwanego także wzgórzem Ceglanym. Na drugim planie widoczna obecna ul. Armii Krajowej, budynek sądu, elektrownia sopocka oraz Dwór Wegnera, zdjęcie z ok. 1899 r. (KC, Stengel & Co.)

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | następna >>
 
Dawny Sopot 2006 - 2023, Informacje na temat projektu, polityka prywatności