Strona gwna Muzeum Mapa Sopotu Galeria Galeria

ul. Królowej Jadwigiul. Królowej Jadwigi


fotografie: 1 2

Inna nazwa: ul. Wiktorii/ Victoriastr.

Uliczka o długości 130 m, w centrum Dolnego Sopotu, łączy ulicę Bohaterów Monte Cassino z ulicą Morską. Wytyczona w 1906 r., została w ciągu kilku następnych lat zabudowana eklektycznymi i secesyjnymi kamieniczkami o wysokości dwóch pięter. W latach 1909-1945 wzdłuż wschodniej strony ulicy stał neobarokowy hotel Metropol, spalony pod koniec ostatniej wojny i rozebrany ostatecznie w 1954 r. Wspomniane kamieniczki ocalały i dziś wszystkie figurują w rejestrze zabytków. Rząd czynszowych kamieniczek po zachodniej stronie ulicy. Domy o wystroju eklektycznym pod numerami 3. i 5. projektował w latach 1906-1907 Wilhelm Werner. W oknach klatek schodowych tych domów zachowały się secesyjne witraże. Kamieniczki o wystroju modernistycznym pod numerami 7. i 9. wzniesiono w 1915 r. według projektu Fritza Jödicke. W 1924 r. na poddaszu budynku pod numerem 7. była pracownia malarska Mariana Mokwy. Parcela pod numerem 4-6. Czynszowe kamieniczki o wystroju secesyjnym, zbudowane w 1911 r. według projektu Heinricha Dunkela i Paula Puchmüllera.

źródło: Informator Miejski Sopot, www.sopot.pl

Pokaż lokalizację obiektu na mapie Dawnego Sopotu: ul. Królowej Jadwigi

Hotel Metropolul. Królowej Jadwigi źródło: KC

Widok na obecną ul. Królowej Jadwigi (dawniej ul. Viktorii) w kierunku ul. Bohaterów Monte Cassino, zdjęcie z ok. 1900 r. (KC)

ul. Królowej Jadwigi źródło: TPS

Skrzyżowanie ul. Królowej Jadwigi i Monte Cassino, widok na Hotel Metropol i obecną ul. Królowej Jadwigi, zdjęcie z ok. 1900 r. (TPS)
 
Dawny Sopot 2006 - 2018, Informacje na temat projektu